Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
KOMITMEN FELCRA BERHAD

 • Komitmen Kami Ialah untuk Memberi Perkhidmatan Yang Cemerlang, Cekap Dan Berkesan Bagi Mencapai Pulangan Pelaburan Yang Maksimum Demi Kesejahteraan Kumpulan Sasar Sejajar Dengan Wawasan FELCRA Berhad
 • Akan terus bertindak sebagai agensi yang melaksanakan bagi kerajaan persekutuan, dan kerajaan negeri untuk merealisasikan program pembangunan masyarakat luar bandar.
 • Kami mahu peserta FELCRA untuk bekerjasama dan bersatu bersama-sama untuk membawa FELCRA Berhad ke peringkat antarabangsa.
FUNGSI

 • Memulihkan dan menyatukan tanah dengan kelulusan
 • Permintaan pihak berkuasa negeri
 • Persetujuan pemilik tanah

HEKTAR

TANAH DIBANGUNKAN

Projek

FELCRA TELAH BERJALAN DENGAN EFISIEN

 • Text Hover

 • Logo FELCRA Berhad adalah merupakan ekspresi pencapaian matlamat dan objektif organisasi ini. Rekabentuk logo menunjukkan tanda-tanda perubahan dalam imej dan hala tuju korporatnya.
 • Jalinan warna merah, biru dan putih adalah bersamaan dengan jalinan warna Jalur Gemilang - Bendera Nasional.
 • BIRU adalah warna global yang mewakili dunia bisnes
 • MERAH adalah semangat yang dinamik.
 • PUTIH melambangkan kecekapan dan kejelasan.
Video Korporat

Video Korporat