Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
 • Text Hover
Datuk Zulkarnain Bin Md Eusope

Ketua Pegawai Eksekutif

 • Text Hover
Encik Zainal Abidin Bin Shariff

Ketua Pegawai Operasi

 • Text Hover
Encik Jahare Bin Abu Bakar

Pengurus Besar Kumpulan

Perhubungan Kerajaan & Industri

 • Text Hover
Encik Mohd Fauzi Bin Hj Mohd Tahir

Pengurus Besar Kumpulan

Hal Ehwal Peserta

 • Text Hover
Encik Haridan Bin Saad

Pengurus Besar Kumpulan

Kejuruteraan & Perkilangan

 • Text Hover
Y.Bhg. Dato’ Mat Roni Bin Zakaria

Pengurus Besar Kumpulan Perladangan

 • Text Hover
Encik Azhari Bin Yahya

Pengurus Besar Kumpulan

Pemantauan Anak-Anak Syarikat

 • Text Hover
Encik Ali Bin Mohamad

Pengurus Besar Kumpulan

Kumpulan Perdagangan Komoditi

 • Text Hover
Encik Jamaluddin Bin Razali

Pengurus Besar Kumpulan Pentadbiran & Modal Insan

 • Text Hover
YM Raja Badli Bin Raja Abdullah

Pengurus Besar Kumpulan Perancangan Korporat

 • Text Hover
Y.Bhg. Dato’ Md Ghazali Bin Abd. Karim

Ketua Kumpulan Tugas-Tugas Khas

 • Text Hover
Encik Noor Azmi Bin Mohd Desa

Ketua Kumpulan M&E

 • Text Hover
Encik Adnan Bin Yusof

Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat

 • Text Hover
Encik Hanif Bin Ibrahim

Ketua Pegawai Pelaburan

 • Text Hover
Encik Wan Mohd Azilah Wan Abdullah

Ketua Audit Dalam & Pematuhan

 • Photo Unavailable Yet
Encik Ragu Ponusamy

Pengurus Besar Pembangunan & Penyelidikan(R&D)

 • Photo Unavailable Yet
YBhg. Dato' Dr Najmil Faiz Bin Mohamed Aris

Ketua Pengarah Seranta FELCRA

 • Photo Unavailable Yet
Encik Mohammad Bin Ab. Rahman

Pengurus Besar Komunikasi Korporat

 • Photo Unavailable Yet
Puan Mariah Binti Husain

Pengurus Besar Kewangan