Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
  • Text Hover

 

Pada 20 Disember 2016, sempena Sambutan 50 Tahun FELCRA, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa
FELCRA Berhad kini adalah salah satu ‘lead agency’ dalam pembangunan industri makanan negara.

 

Bagi tahun pertama pelaksanaan, FELCRA Berhad telah memulakan agenda ini dengan mengenal pasti dan memulakan
langkah awal pelaksanaan bagi 9 aktiviti pengeluaran dan 1 aktiviti pertanian warehouse di Bangi.