Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
New York +1555225314
PERNIAGAAN TERAS

 • Perladangan
 • Subsidiari
 • R&D
FELCRA BERHAD

FELCRA Berhad sebelum ini adalah merupakan sebuah Badan Berkanun Kerajaan dikenali sebagai Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Pesekutuan atau Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA).  FELCRA ditubuhkan di bawah Akta Memperbadankan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah pada 1 April 1966.
         Bermula 1 September 1997, FELCRA telah dikorporatkan keseluruhannya dan telah berubah statusnya daripada sebuah Badan Berkanun kepada sebuah entiti Syarikat milik penuh Kerajaan.  
           FELCRA Berhad ditubuhkan di bawah Akta 570, Akta Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (Penggantian & Pembubaran) 1997. Penggubalan Akta baru ini telah menjadikan FELCRA Berhad sebagai Syarikat yang mengambilalih peranan FELCRA.  Perubahan status entiti korporat ini membolehkan FELCRA Berhad menceburi bidang perniagaan baharu selaras dengan aspirasi pembangunan nasional.
       Di sebalik perubahan itu, namun FELCRA Berhad masih melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat peserta serta penduduk luar bandar. Obligasi sosial merupakan prasyarat utama dalam perjanjian pengkorporatan FELCRA Berhad dengan Kerajaan.  Berbekalkan kemahiran dalam bidang pengurusan ladang dan aktiviti-aktiviti teras, FELCRA Berhad kini telah mempelbagaikan bidang kegiatannya bagi menyertai sektor perindustrian dan perkhidmatan serta bidang perniagaan yang sedang berkembang. 
     Justeru itu, FELCRA Berhad berhasrat untuk menjadi sebuah konglomerat yang berjaya, di samping mencipta sektor luar bandar yang lebih dinamik, menarik dan menguntungkan selaras dengan strategi operasi berimbangnya di antara program beorientasikan keuntungan dan program obligasi sosial. 

STRATEGI OPERASI

FELCRA Berhad beroperasi berdasarkan pendekatan berimbang di antara tanggungjawab sosial korporat dan aktiviti perniagaan.

Tanah Dipulihkan

Penyambungan Pelancongan

KELUASAN LADANG - LADANG YANG DIURUS OLEH FELCRA BERHAD

 • Text Hover

VISI KORPORAT

 • Kekal sebagai plantation house yang terkemuka dan berkembang sebagai sebuah konglomerat yang berjaya.

MISI KORPORAT

 • Memegang falsafah Peserta Bersyukur No. 1 dan terus berkembang bersama mereka dengan growth with equity; di samping mengurus, menjaga serta memegang kepentingan amanah kumpulan sasar iaitu masyarakat peserta.
 • Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR ) melalui pembangunan ladang-ladang dan aktiviti yang berkaitan dengan lebih efisyen dan menguntungkan.
 • Melaksanakan program diversifikasi yang menguntungkan dan di dalam masa yang sama merancang dan melaksanakan program berorientasikan eksport di samping berazam mencapai identiti konglomerat yang berjaya.

OBJEKTIF KORPORAT

 • Memberi nilai pulangan yang tinggi ke atas lading-ladang yang dibangunkan.
 • Meningkatkan kualiti hidup kumpulan sasar iaitu masyarakat peserta dan juga staf.
 • Memperbaiki tahap produktiviti melalui kecekapan dan teknologi pengurusan yang terkini.
 • Mempertingkatkan ekonomi nilai tambah Syarikat.

PIAGAM PELANGGAN

 • Komitmen kami Ialah untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang, cekap, dan berkesan bagi mencapai pulangan yang maksimum terhadap pelaburan yang di buat demi kesejahteraan kumpulan sasar sejajar dengan wawasan FELCRA.
 • Kami berusaha supaya masyarakat FELCRA dibentuk menjadi dinamis, berdikari, berdayasaing, bersyukur, dan berwawasan serta membangunkan tenaga manusia kami dengan adil dan saksama tanpa prasangka.
 • Menyediakan kemudahan asas kepada semua pusat pembangunan dengan cekap, tepat dan saksama dalam lingkungan perlaksanaan program pembangunan yang dirancangkan.
 • Semua transaksi kewangan akan diselesaikan dengan betul, tepat dan cepat dengan mengeluarkan bayaran dalam tempoh 3 hari setelah pengesahan diterima oleh unit bayaran dan bersedia menyelesaikan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh pihak pelanggan.
 • Sentiasa patuh dan taat kepada kehendak-kehendak organisasi, kementerian dan negara di dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti kearah wawasan 2020.

Hektar Tanah Dibangunkan.

Projek FELCRA Yang Telah Berjalan Dengan Efisien.

BILANGAN PROJEK FELCRA BERHAD

Tekan ikon untuk mendapatakan maklumat lanjut

INFO TERKINI