Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Ketua Pengarah

 YBhg. En. Zulkarnain Bin Md Eusope

Assalamualaikum wrt wbt & Salam 1 Malaysia

Tahun 2014 mencatatkan penurunan harga komoditi sawit dan getah kesan daripada ekonomi global yang tidak memberangsangkan akibat krisis hutang yang dialami oleh kebanyakan Negara Eropah. Walau bagaimanapun, penurunan harga ini tidak merencatkan prestasi kewangan FELCRA Berhad untuk terus memenuhi tanggungjawab sosialnya terhadap masyarakat peserta dan penduduk luar Bandar, seiring dengan perjanjian pengkorporatannya dengan kerajaan di mana operasi syarikat adalah berasaskan kepada pendekatan berimbang di antara program tanggungjawab sosial dengan program perniagaan berasaskan keuntungan. Tahun ini juga menyaksikan FELCRA Berhad memperluaskan penerokaan perniagaannya dan memperkasakan modal insan untuk melahirkan generasi pewaris FELCRA Berhad. Modal insan yang kompeten dan komited perlu dihasilkan bagi menggalas tanggungjawab bersama dalam memastikan visi dan misi syarikat tercapai.

PEMERKASAAN MODAL INSAN

Sesebuah organisasi memerlukan satu pasukan pengurusan dan profesional yang memiliki daya kepimpinan untuk merealisasikan visi syarikat, iaitu menjadi sebuah syarikat konglomerat yang berjaya. Kata seorang penulis Barat, Anthony D' Angelo, "You don't have to hold a position in order to be a leader." Melalui kata-kata beliau ini, dapat saya katakan bahawa setiap warga kerja yang ada di dalam FELCRA Berhad ini adalah pemimpin yang akan bersama-sama mendaki puncak bagi menggapai kejayaan yang akan membawa FELCRA Berhad terkenal di mata dunia.

PENEROKAAN BIDANG PERNIAGAAN BARU

Bagi mengimbangi impak kejatuhan harga komoditi, kebergantungan FELCRA Berhad terhadap sektor perladangan akan dipelbagaikan melalui sektor perniagaan yang baharu melibatkan industry hiliran, haluan, hartanah dan bisnes lain iaitu industry ternakan tanpa mengabaikan tanggungjawab sosialnya. Halatuju bisnes baharu ini dijangka akan menyumbang antara 10 hingga 20 peratus kepada perolehan syarikat dalam tempoh tiga hingga empat tahun yang akan datang.

BENCANA BANJIR DAN KESAN TERHADAP FELCRA BERHAD

Pada akhir tahun 2014, Malaysia telah dilanda musibah banjir di beberapa buah negeri iaitu Pahang, Kelantan, Terengganu, Perak dan Johor. Bencana ini telah memberi kesan kepada projek-projek FELCRA Berhad di negeri-negeri berkenaan. Sejumlah 9,841 orang peserta, pekerja ladang dan staf telah terbabit. Kerugian hasil dan kerosakan kemudahan infrastruktur dianggarkan berjumlah RM111.4 juta. Ini telah memberi sedikit kesan terhadap keuntungan FELCRA Berhad pada tahun 2014.

PENGHARGAAN

Kekuatan FELCRA Berhad terletak pada sumbangan dan komitmen tinggi yang diberikan oleh Lembaga Pengarah, pasukan Pengurusan dan staf serta sokongan yang diberikan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Bagi pihak Pengurusan, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ahli Lembaga Pengarah dan pelbagai agensi Kerajaan terutamanya Kementerian Kewangan serta Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di atas sumbangan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang tahun ini.

Sekian, salam hormat & terima kasih.
ZULKARNAIN BIN MD EUSOPE
Ketua Pegawai Eksekutif